Alatoran_header  
Əsərlər > Zamin Hacı > Qara sabah

Çaylar axıb qurtardılar,
Ulduzlarsa hələ axır.
Mənim gözlərim kor olsun,
Bəs Allah hara baxır?!

Çırpılıb şamın oduna
Yandı son pərvanə də.
İnildədi sümüklərim
Çürümüş sərdabədə.

Başlandı soyuq küləklər,
Ulduzlar ah çəkdilər.
Mələklər göyün üzünə
Qara sabah çəkdilər.