Alatoran_header  
Əsərlər > Zamin Hacı > Nəsimi

mən bir atom zərrəsiyəm
görə bilməz
anlaya
sevə bilməzsən
hirsimdən partlayaram
qəbrim üstə
göbələk bitər

mən bir aorta damarıyam
qan keçər məndən
qan keçər
milyon milyon güllə atsan
yan keçər məndən
yan keçər

mən internet klubların
aynalı qapısıyam
kainatın dibi
kometaların pasıyam
kirayə evin küncündəki
hörümçək toruyam

mən ağac qabığı
qabığın altındakı qurd
qurdu yeyən ağacdələn
quşatanla o ağacdələni öldürən
fırtıqlı kənd uşağı
həm də o uşağın
atası babası yeddi arxadan dönəninyəm

mən dünənəm
keçmişəm artıq

mən bu şeri yazan qələməm
gecəyarısı
vərəqlərin xışıltısına gəlir
qaranlığın ac canavarları
məni yeyib
sümüklərim üstünə qoyarlar
pəncərəmdəki çiçəkləri

mən hirsindən oyulan
motal pendiriyəm

Bakıda
Nizami küçəsində
Nəsiminin heykəlinin yanında
100 il qabaq yəni indi
gitarada
osmanlı qızı Nazan Öncəlin
"Getmə, qal bu şəhərdə" nəğməsini
öz girdirmə ləhcəsiylə oxuyur
rus balası Fedya

məndə sığır iki cahan
bəlkə elə Nəsimiyəm?