Alatoran_header  
Əsərlər > Zamin Hacı > Bazarın ölümü

sən bu dünyadan
nə ala bilərsən ki,
uzağı

gözəl arvad
kəhər at
bir supermarket dolusu ərzaq
yəni şəkər, un və ət

"Azadlıq" qəzetinə illik abunə
həşiş ləzzəti
şərab sərxoşluğu və
şəhər kənarında villa

sən bu dünyaya
nə verə bilərsən ki,
uzağı

bir oğlan bir qız uşağı
ağac əkərsən
ev tikərsən
yaxşılıq eləyib üzə vurmazsan
pislik eləyib əzab çəkərsən
ölərsən
canını verərsən tarıya
və sairə

sən bu dünyadan
nə ala bilərsən ki?
sən bu dünyaya
nə verə bilərsən ki?

çıx get evinə, qaqaş,
yatmaq vaxtıdı -
bazarı çoxdan öldürüblər