Alatoran_header  
Əsərlər > Xaqani Has > Müasir insanın iyi

Bilirsiniz, niyə pis iy gəlir şəhərimizdən?
Bir tikə çörək xatirinə yüz tikə pox yeyir
müasir insan.

Allahın on illik fəaliyyəti

Doğmur,
doğulmur,
doğurtmamalıdır
doğurtur
Yekə başlı qotlar,
qırx ayaqlı vandallar
Yanus üzlü despotlar doğurtur
Allah özünü doğrultmur