Alatoran_header  
Əsərlər > Sevinc Pərvanə > Gözəllik salonunda

bir gün
zarafata salıb
yenə ananın necə qəzəbləndiyindən
söz etdin

saçımdan üç-dörd tel tapmışdı
yuyarkən köynəyinin cibindən...

həmin gün
xoşladığın
uzun saçlarımı kəsdim
anan məni tanımasın deyə...
əvvəlcə qonşuda arayacağını bilirdim
sənin ağlını alan o qızı...

və sonra biz daha görüşmədik
zənn etdiyim kimi-
səni xalan qızına
nişanladılar tələsik...
mənsə
yenə saçlarımı uzadıram.