Alatoran_header  
Əsərlər > Rövşən Naziroğlu > Dürrü-yetim

əruzxanadır vahid poeziya evi
həftənin bazar günləri
əruza məruzxanadır
hər bazar günü
səhər saat 10-da
dillərində dürlü-dürlü kəlamlar
şer oxuyur əmimlər və xalamlar
oxuduqları ustadanə
dürrü-yetim
azərbaycan mətbəxinə dair
küftəilün dolmailün aşilün
küftəyiyün müftəyiyün payilün
müftəilün müftəilün çayilün