Alatoran_header  
Əsərlər > Rövşən Naziroğlu > Müsəlmanın ölümü

başın hanı gözün hanı baxışın hanı
burnun hanı əlin hanı ayağın hanı
dilin hanı ağzın hanı qolların hanı
səsin hanı ruhun hanı gülüşün hanı
saçın hanı çiynin hanı dişlərin hanı
yanın hanı suyun hanı avtafan hanı