Alatoran_header  
Əsərlər > Rasim Qaraca > Dəniz

Çimərlikdə
qeyri-adi amma
heç kəsin diqqət vermədiyi
bir hadisə.
Şezlonqa uzanmış
bu qocanın yanından keçib
dənizə tərəf addımlayır
gənc ərlə arvad.
Qızıl rəngə boyanıb
saçları qadının
yerişindən
kübarzadə olduğu bilinir
günəşin və dənizin həsrəti var
ağ bədənində
yenicə pozulmağa başlayıb
qamətində gənclik cizgiləri
bir qarın doğduğu da bəlli.
Yanındakı dəmir biləkli
sanki
əl-ələ tutuşduğu bu gözəli
qol gücünə qazanıb.
Yaşlı adam
başını dikəldib
onların arxasınca zəndlə baxır
günəşin bol olduğu
bu qumlu sahildə
nədənsə qüssə doğurur
əl-ələ tutub
gənclikdən yaşlılığa girər kimi
duzlu sulara girən
kişi və qadın.
Çimərlikdə
su dayaz olduğuna görə
kiçik bir nöqtə oluncaya qədər
dənizin içərisinə doğru
addımladılar
sonra
gözdən itirdi onları qoca
dənizdə çimişən
neçə-neçə insanın arasında.
Sanki
əl-ələ tutmuş bu iki insan –
qızıl saçları olan o qadın
və yanındakı pəhləvan
elə öz ömürlərinin içərisində
əriyib
yox oldular…