Alatoran_header  
Əsərlər > Nərmin Kamal > Tüfəng

Tüfəng satıram, əla bir tüfəng
qısalüləlidi, ağzı nikelli
on dörd kalibrli

Onu çoxları istəyib məndən
verməmişəm
yaxşı mal yaxşı adam üçündü - demişəm,
sənin kimi bir müştəri gözləmişəm

Onunla kimi istəsəz…

Gözəgörünməzləri də qadirdi vurmağa mənim tüfəngim
məsələn, az buludlu bir gündə
Allahı öldürmək fikrinə düşsən
və səmaya tuşlasan mənim tüfəngimi
masmavi göylərə… çəksən tətiyi
bir dəqiqə keçməz ki
düz yanında yerə GUPP edib bir meyit düşər…

Gerisini həll etməksə sənə düşər
ya bir çala qazıyıb gömmək onu
ya bir şoran bataqlığa atmaq
gecənin bir aləmi
dəfnə ağacları əndişə qoparacaq qəsəbədə…
ya da heç gizlətməmək: bağırmaq ki, mən
bu gecə bu tüfənglə
Allahın özünü vurmuşam, güllələmişəm Allahı
Ürəyinin nə bilim hansı mədəciyindən dəlib keçib.

Hələ heç bir məcəllədə yoxdur
yazılmayıbsa da cəzası belə cinayətin
sənin azadlığın,
mənim tüfəngim