Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Şair Qabilin «Nəsimi» poeması

Şair adamsan
Adam da adamı soyardımı belə?
Atasına rəhmət Hələbdəkilərin
Bakıda niyə soyurdun məni nəyimi soyurdun?
Sov.İKP MK baxırdı – soyurdun
Ali Sovet baxırdı – soyurdun
Baxırdı ustad Nəimi – soyurdun…

Nolaydı
Allah insaf verəydi
İnkişaf verəydi sənə
heç olmasa bircə ay
şəyird işləyəydin sallaqxanada
a xalq şairi…!