Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Milli mentalitet

Allah islamı sənə göndərib
ona görə nöyütü sənə verib
özünə sərf etsən öz nöyütünü
pulsuz tualetlər aça bilərsən
ağacların dibi sidik qoxumaz
özünə xərcləsən
öz zərbəçi əməyinlə
aradan qaldıra bilərsən
kişi kimi
yaltaqlığını
sonra paxıllığını
sonra ədabazlığını
neçə ki bu üç milli xislətini
qumar kimi
siqar kimi
araq kimi
atmayacaqsan
sən heç vaxt damkaya çıxmayacaqsan
altındakı sərvətini «fuk» götürəcəklər