Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Rostropoviç şeri

Vurub da qoltuğuna
sevimli violonçelini
gəl ey ustad Rostropoviç,
çal ey ustad Rostropoviç
Masteropoviç, Masteropoviç.
Sən gəlməsən yurdumuza bahar gəlməz
Qastrolpoviç, Rostropoviç
Sən xalqımızın axın sirdaşı
Dostropoviç, Rostropoviç
Daxili və xarici siyasətimizin
ən müdrik tapıntısı
ən iti zəkalı violonçelist
Ostropoviç, Rastropoviç.
Sən çaldın respublikamızın Baş sarayında
Xaş sarayında
Qış sarayında
Başdropoviç,
Xaşdropoviç,
Qışdropoviç.
Çal ey violonçelist Rastropoviç!
Yadındamı
sən çalırdın filarmrniyada
biz hamımız harmoniyada
biz hamımız kamançada,
nağarada,
qarmonyada
Yad elədin qoca çekist qardaşını
böyük müdrik sirdaşını
Yad elədin ulu öndəri
dahi rəhbəri
böyük Heydəri
damağında siqar, Astrapoviç
Rostropoviç.

Sən yenə də vur qoltuğuna
o gözəl violençelini
utanmadan, çəkinmədən
tez-tez gəl yurdumuza
Bıstropoviç, Bıstropoviç,
Sən ey Rostropoviç!

                                                      fevral 2004