Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Təsbeh ilə

Əlbir olub bir ayı bir şir ilə
bezdirdilər bir sevən orğlanı
tənbeh ilə tənbeh ilə tənbeh ilə

Əlbir olub həmin ayı o şir ilə
tutdurdular o gözəl oğlanı
təşbeh ilə təşbeh ilə təşbeh ilə

Əlbir olub yenə o ayı o şir ilə
öldürdülər həmin o lazımlı oğlanı
təsbeh ilə təsbeh ilə təsbeh ilə
tənbeh ilə təşbeh ilə təsbeh ilə

hamı xorla oxusun:
tənbeh ilə tənbeh ilə tənbeh ilə
təşbeh ilə təşbeh ilə təşbeh ilə
təsbeh ilə təsbeh ilə təsbeh ilə

bir də xorla oxuyaq:
tənbeh ilə təşbeh ilə təsbeh ilə

P.S. də unutmayaq:
Əlbir olub həmin o ayı o şir ilə
yaşayırlar hələ də… təsbeh ilə