Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Saitlər və samitlər

Toylar yaltaq
Yaslar yaltaq
Təəccüblər, təəssüflər
Təsadüflər yaltaq

Qatar gedir yaltaq-yaltaq
Araz axır yaltaq-yaltaq

Parkın çiçəkləri yaltaq irişir
Boğazda qalstuk yaltaq ilişib

Elm yaltaq, din yaltaq
mələk yaltaq, cin yaltaq

Araqlar, badələr yaltaq
Yaltaqdı janrlar və qafiyələr
Yaltaq uşaq kitabları
Saitlər samitlər yaltaq

Ana vətən, dur fəxr elə
bir dənə yaltaq vətəndaşın da
yoxdu qoynunda!