Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Ziyarət

Məkkəyə gedirsən ziyarətə
Cəhənnəmə,
gedirsən ziyarətə
Ziyarət ziyafət deyil
Ayağı aç
qarnı yalın
cocuq var nə qədər
zarafat deyil

Məkkəyə getmirsən
Sən məzhəkəyə gedirsən

Mənim ağzım əyilməz
Sənin ağlın əyilib

Səccadəyə qul olunca
Get bir yetimin saçını öp
Ərəbin daşını öpüncə
Xəritədə Laçını öp!