Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Boyatı

Mən aşiq dərdə məni
Dərdimi dərdə məni
Dərdim dərdimə qalsa
Dərdim də dərdə məni

Əzizinəm bu dərdi
Dərdim gəldim bu dərdi
Dərdimə dərd yaraşır
Dərdim dərdi bu dərdi

Dərddə məni
Axtar gəz dərddə məni
Dərd dərdi belə görsə
Tapacaq dərddə məni

Aşiq dərdim dərdidi
Bu da dərdə dərdidi
Dərdim dərddə dərd ola
Yenə dərddə dərdidi

Dərdim ağlar
Dərdimi dərdim ağlar
Dərdim dərdimə gülsə
Ah çəkib dərdim ağlar

Bununla da verlişimiz sona çatdı
Əziz böyüklər və balalar
Ayağından su içər
Dimdiyindən balalar