Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Qarət

Hamı əllər yuxarı!
Tez olun!
Tez!
Əllər yuxarı deyirəm!
Əlləriniz boyunlarınızın ardına!
Ey, siz, ağzı üstə yerə uzanın!
Tez olun!
Tez!
Sözə baxmayanı güllələyəcəm!
Sən bura gəl!
Hə, sən.
Cəld ol, vitrindəki bütün qızılları
bu çantanın içinə yığ!
Hə, bütün vitrinləri və bütün qızılları!
Əldən diri ol!
Heç kim başını qaldırmasın!
Sən işində ol!
Bütün vitrinləri və bütün qızılları!…
Qudurublar, qızıl satırlar,
Millət acından batır,
bunlarsa qızıl satır!
Xristiansan irsafın hanı
müsəlmansan xümsün zəkatın hanı
Kassadakı pulları da bura say, cəld ol!
Hələ sənin böyüyünlə danışacam!

Hörmətli oxucum,
şer ləzzət elədimi sənə,
mən ölüm?