Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

Ava-yi Ərdəbil qəzetinin 223-cü sayısından

Qonaq

gecə
yağışda islanmış
gəldim.
sahat ikini çalırdı
o taxt üstündə çılpaq
uzanmış idi
odada şamlar yanırdı
dalğın
duvardaki əski bir şəklə baxırdı,
ahəstə dedi:
gəldin mi?
dedim:
-işi başa çatdırdım
ozümü
oz əllərimlə
şəhərin kohnə məzarlığında
quyladım gəldim.
gülümsədi dedi:
-eşq olsun sənə
xoş gəldin.

səhərədək
isti yağışlar yağırdı
hələ də hərdən o
donüb duvardaki o əski şəkilə
susqun baxırdı
odada şamlar yanırdı
sanki nədənsə
şəhərdə
bütün damlar damırdı...!

o
səhər
mən yuxudaykən
həməşəlik getmişdi
yağış kəsmişdi
aynaya
hey baxdımsa da
heç tanımadım
ozüm ozümü.

Davud Əhəri
Qaranquş dərgisi