Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

Avara Yolçular Kimi

Məni sənsizliyə adaxladılar
Bilməyirdilər mənliyimi sənlə tapmışdım.
Sevgilim duyğular dərbəndində
Avara yolçular kimi
İzin diləyirəm
İlişirəm qaranlıq addımına
Yabançı gözlər
Tomurcuqlu baxışlar
Gizlincə gülürlər.
…Uzalaşıbsan
Mən də -
Adaxlı barmaqlığımı
Çıxartmaq istəyirəm.

Pərisa Babayi (1975)