Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

Görüşməyə gəlməyən dost

Həyat görüşə gəlməyən bir dost
Sənin kimi
qəm hopmuş gözlərin
çalınmayan bir tütək
dodaqların dərilməyən bal pətəkləri
səsin yuxularıma yöndəmsiz yol
rəsm olunmayan rəsimlər
baxışın -
çalğıya gəlməyən bir hava
çalınmamış həyatı
mən - səhər gülən Günəş

Səni yaşamaq istəyirəm
Saçların - yasəmənlər çölündə itən nəsim
Əllərin - baharla gəlməyən çiçək
Gözlərin - əl yetməz bir röya
Səninlə yaşamaq istəyirəm

Səni söyləmək olmur
kəlmələr qurtarır
kəlmələr yaranmayıblar…
gəl görüşək yenidən
görüşün yeni həyat.Biz

anamın ömrü yoxsul mətbəxdə keçdi
atam Günəşi ağır işlərdə
Doğudan Batıya daşıyıb qocaldı
bacım sevişmədən ərə getdi
qardaşım ürəyi yandığından
birisinin əlindən tutdu
və mən adamların arasında
yana-yana göyərdim
kitabların arasında
yaza-yaza qurtardım

Süleyman Məhəmmədi