Alatoran_header  
Əsərlər > Günel Mövlud > Yol boyu

sabah küçələrin doğmalığı
tanış üzlərin çoxluğuyla duyulajaq

sabah döşəmədə
ortasından qırlan qab-qajağın
gileyi yorulajaq

o evdə unudulub qalmış
bir şəkil atılajaq sabah

bu gejə isə
içi boşalan evin
qaranlıqla dolajaq gözləri

bu gejə tənha qalan xanımın
dolmuş gözlərini deşəjək
divardakı şəklin xoşbəxtliyi

qovulmuş sahibindən
daha uğurlu taleyi var şəkillərin –
şəkillər
sahibindən sonra atılar

həm də evlər
sadəjə divarlarından ibarət deyil ki…