Alatoran_header  
Əsərlər > Günel Mövlud > Qamış kötüklər şəhərjiyi

bu şəhərdə
evlər də qamışdandı
çəpərlər də
hər il jüjərən ümidlər də

başı biçilmiş
qamış kötükləridir
gözlərdə işaran ulduzlar
üzlərdə yanan sapsarı günəş

şəhərin girəjəyində
üzərində qıp-qırmızı ay şəkli utanan
maşınlar görünəndə
vəd yağışı yağar bu şəhərə
sonra qamış ümidlər jüjərər
sonra qamış çəpərlər köhnələr

bu şəhərdə
qamışdan bol heç nə yoxdur