Alatoran_header  
Əsərlər > Günel Mövlud > Uşaqsız arvadın mahnısı

uşaqların öz analarına
nə qədər bənzədiklərini görəndə
xatırlayıram
demək – sonsuzlarn sifəti olmur
mən indi bilirəm –
qojaların əşyalara
nejə bağlandığını

qarımış qızların
hamısı biri-birinə oxşayan kimi
uşaqsız rəfiqələrimin də
eynidir sifəti

qollarım hey boşluğa uzanr:
arzular havadan asılı…