Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Çiskinli müzik

Qara manto, ağ urbaşqa,
Bu şəhərin nağılları
Bambaşqadır, bambaşqa.

Daş və beton meşəsində,
Yarıməxfi bir kabare,
Şərqi deyir Zəki Müren,
Üstümüzə damcı-damcı
Axır müzik,
Neftə bulaşmış şəhərdə,
Ən duyğulu anıların
Notlarını yazan bizik.

Kokteylli söhbətlərə isti qatır
Bir az qəhvə, bir az brendi,
Duyğuların tans çağında
Aralığa toran endi,
Titrək bir an,
Utancaqlıq sınırında
Dayanmadan
Yana qoydu qolçasını,
Bir az açdı qılçasını,
Yüngül öpüş, ürkək tumar,
Çılpaqlandı xumar-xumar,
Dodaqlar üstündə boya,
Yavaş-yavaş döndü suya.

Könülləri loğmalanmaq,
Bundan şirin olurmu ya?
İstəyirəm vaxt uzansın,
İstəyirəm gəlməsin son,
Bu qapını açma qarson,
Açma qarson.

                                        2001