Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Bir cam duyğu

Orxan Fikrətoğluna                                                                                                                               

Mənzil açıq gələn yox,
Dərdimizi bilən yox,
Duyğular cam içində

Tovuzum məndən uzaq,
İtib sehirli çıraq,
Köhnə hamam içində.

Orda məndən uzaqda,
Nar qızarır budaqda,
Quşlar verir səs-səsə.

Taleyin möhnətindən,
Bəxtsiz məhəbbətindən,
Nəğmə deyir Ənisə.

Həsrətim ələ gəldi,
Mənimki belə gəldi,
Didərginəm, didərgin.

Tilsim-filan yalandı,
Sındır min illik andı,
Xilas elə məni, cin.

Ağrı saatlarımda,
Arzu qanadlarında,
Apar məni o elə.

Vətən ilahi səsdi,
Bir içim suyu bəsdi,
Yorğun cana təb gələ

                                 1982