Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Nəm asfalt rəngi gülüşlər

Gözü bağlı, dili bağlı
Bir gecə,
Göydə ay işığı,
Yerdə şıltaq əyləncə.

Addım-addım, kəlmə-kəlmə,
Yolumuza döşənir park,
Yerlə göyün arasında ikimizik,
Bir də Janna Dark...

Gümüş gülüş cingiltisi,
Rəqs eləyir, rəqs eləyir,
Yaz yağışı gülüşləri
Nəm asfalta nəqş eyləyir,

Reklamların işığında
manat-manat yanır bu yaz,
Bu dünyada gecə yoxdur,
Bundan bəyaz.

Dənə-dənə inciləri
Üstümüzə səpələyir
Yolumuza döşənmiş park.
Nə yaxşı ki, bizimlədir,
Bu gecə, Janna Dark.

                                             1987