Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Cahana cahad

Bu bürkünün boğanağı yaman ağır
Gecə-gündüz başımıza günah yağışı yağır,
elə bil ki, hər birimiz bir ölüyük bu meydanda
günahımız mürdəşir.
Suç kitabı yaraq-yaraq oxunduqca
tüklərimiz ürpəşir.
Sən də qurtar söhbətini, sözün yoxmu a falçı?
Kimə nə borcdur hansı qandan yoğrulub
ayağımız altındakı palçıq.
Kimə nə borcdu,
köləliyin hansı stansiyasına bilet satır
bu kassa
dünən bir ağ göyərçinin al qanında boğuldu
Pikasso.
Ay anam, ay bacım, ay qız ayıq ol, ayıq,
Bu gedişlə biz hamımız
xəcalət ipindən sallanasıyıq.
Ya bizə bir bəraətmi verəcək sözümüz-sovumuz,
Görən hansı kupedə qaldı axırıncı qurd ovumuz?
Məgər al qanlı ürəyimizdə ölübmü
bayrağımız-cahad,
Bir gün bizim cahadımızla qurtulacaq
cahan.

                                                                             1989