Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Sonet

Quşlar səhər-səhər nəğmə başlayar
Dünya nur eşqinə tənha yanmasın.
Öz sirli nəğməni sən də başla yar
Könlüm yuxusundan oyananmasın.

Ağaclar yaşayır öz uyqusunda,
Səhər havasında yarpaq iyi var.
Sevda dəryasında bitən yosunlar
Səhərin gözünü ülgüclə açar.

Çimizdir dünyanı nəğmələrinlə,
Günəş də əl-ələ qaçar səninlə
Sevda nəğməsini başlasan əgər.

Səhəri nəğməylə açan dan olsa,
Dünyanı oxşayıb-ovudan olsa,
Quşlar səssiz-küysüz keşik çəkərlər.

                                                        1985