Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Ləhləyən işıqlar

Qaranlıqda zümzümə,
Söyüdlükdə sığal var.
Cırıldaşan budaqlar,
İşıltını yığarlar.

Mürgülər xışıltılı,
Arabalar yorunuq.
Gəzinmələr həvəsi,
Sıxıb süzür qorunu.

Ləhləyən işıqların,
Yerə dəyir dilləri.
Not-not qığılcım verir,
Elektrik məftilləri.

İydə çiçəklədikcə,
Söz də gəlir ərsəyə.
Pişikləşən duyğular,
Yer axtarır kürsəyə.

Gecənin əlbissəsi,
Öpüşdən dəlik-dəlik.
Ağ sinələr od qoyur,
Vur-tut iki düyməlik.

Yarı məxfi bir baxış,
Qor tutub cığallayır.
Söyüdlərin saçları,
Havanı sığallayır.

                            2002