Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Virtual gecə

Bayquş baxışlı gecə,
Susqun fortopiano.
Nə Esxil qapı döymür,
Nə Berjerak Sirano.

Ulduzlar boşalmada,
Ürək dolu, Ay kəsik.
Duyğuların dərvişi
Getdi tələm-tələsik.

Gözləyişin tumanı
Durub dizdən aşağı.
Şikar həsrətindədir,
Vəhşi həvəs vaşağı.

Tellər dağım-dağımdır,
Ritmi yığammıyor bant.
Sürtülmüş boyalardan
Klip çəkir Rembrant.

İşıqların üzündə
Mürgüləyən pərdə var.
Macəralar saytını
Axtarır bilgisayar.

Araq su qiymətində,
Şer də getmir pula.
Virtual gəzintiyə
Gedirəm, İstanbula.

                                2002