Alatoran_header  
Əsərlər > Azər Əhmədov > Müsəlmanın elanı

Biz qızımızı
ya həkimə veririk
ya da vəkilə

ya gərək vətəndaş olasız
ya da yaşıl kardınız
əlinizdə hazır durun

qızımızın boyu hündürdür
sizin də ölçüləriniz
gərək uyğun gələ

eviniz yoxsa
cavab verməyin də heç

hə, bir də, əlbəttə
gərək tərbiyəli adam olasız