Alatoran_header  
Rəsm və qrafika > Azad Yaşar > "Eşq" medalyonu       "Eşq" medalyonu.Qədim Şərqdə bu tip
medalyonların içində adətən dini və tarixi adlar
     yazılırdı.Bu ənənəyə postmodernist yenilik
gətirərək mən,medalyonun içinə ərəb əlifbası ilə
               "Eşq" sözünü 6 kərə yazdım