Alatoran_header  
Rəsm və qrafika > Azad Yaşar > Murad                "Murad". Bu dinamik
naxışla kufi xətti ilə oğlum Muradın adı
                    dörd dəfə yazılıb