Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Divar

Kimsəyə açılmaz bu qapı.
Heç yerə açılmaz bu qapı.
Nə vaxtdır açılmaz bu qapı.
Yox, daha açılmaz bu qapı!

Gəlməz bir səs belə içindən.
Qocalar sükutla baş-başa.
Susduqca qonşusu divar tək,
                           hasar tək
heç nəylə seçilməz onlardan.

İçində dustaqdır o yazıq.
Gözləri, ağızı kilidli.
O elə qapanıb özünə,
                           içinə
ayılmaz -
bəlkə heç əcəli gəlsə də.

Nə qədər ürək var dünyada
qapalı,
         qırılmış,
                        dərbədər.
Qırx qapı ardında nadandan
yaralı ruhunu gizlədər.

Unutmuş açılmaq xislətin,
özüylə həm dostdur-əğyardır.
Heç yerə açılmaz qapılar
kim bilir,
bəlkə də əslində
QAPI yox, - eləcə DİVARdır!

                                 1982-2001