Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Ölümün tərifi

Ölmək - yıxılmaqdır,
yıxılmaq - havadan tutmaq,
əllər boşa çıxar
                   hər dəfə…

                                       1983