Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Şərqdə fikir azadlığı

… və Bərabərlik
səslərin
çıxdıqları yerə
girməsi ilə
başlar
adətən.

                     2002