Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Allah vergisi

Günəbaxan
gözübağlı belə bulur
günəşin doğduğu yeri –
QİBLƏsini.

                                   1991