Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Qədər və Qədr

Mənalı yaşamaq
bəlkə də vaxtın
Qədrini bilməkdədir,
Qədərini bilməkdə deyil.

                                   1987