Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Mal yiyəsinə oxşamazsa

Mal yiyəsinə oxşamazsa -
                       haram buyrulmuş…
Bizim işçilər
töhmətə, divana, zora möhtac işlər
təki qorxu olsun
susuz, ac işlər.
Yapıb buraxdıqları mallar da eləcə -
televizor yumruqla işlər,
soyuducu dümsüklə…
Bircə bilsəydim
bizi kim saldı bu şəklə!
Axı, nədən
adamlarımız kimi
mallarımız da
xoş rəftara deyil,
zor və hökm üstünə köklənmiş, qurulmuş?!
Doğru sözdür ki,
yiyəsinə oxşamayan mal haram buyrulmuş…

                                                                         1992