Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Zülmətdən işığa keçid

Qaranlıqda yazdığım şer
əl havasına yazdığım şer
ağ qoçla qara qoçun davasına
yazdığım şer
fikrimin işığında yazıram səni.
İşıqda yazıram səni.

                                             1985