Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Zülmət

Nəyi var ki, zülmətin
çılpaqlığından özgə?
Qorxuncluğu,
soyuqluğu da bundandır bəlkə,
ümidsizliyi də…

Bir işıq ucu görününcə
hər şey geyinər rəngini,
alar öz adını -
olan-qalan
çılpaqlığını da itirər
zülmət.

                                               1981