Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Paradoks

Yolun sonu mənzildir
yarıda qırılmasa.
Yaşamın sonu ölümdür
harada qırılsa.

                                  1983