Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Dünya türkləri üçün təsəlli türküsü

Biz bu Tarix təkərini çox döndərmişik -
bu gün növbə başqasının,
                          başqalarının.

Biz də bu təkər altında əzilərmişik -
sabah növbə başqasının,
                          başqalarının.

Nədən keçmiş günlərimiz bizə bal dadır?!
Çünki bu gün üstdə olan
                          yarın altdadır!

Biz bu Tarix təkərini çox döndərmişik -
bu gün növbə başqasının,
                          başqalarının.

Biz də bu təkər altında əzilərmişik -
sabah növbə başqasının,
                          başqalarının.

                                                                  1994