Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Vətən ticarəti və ya
                                 Vətəni alıb-satmaq işi


…ehtiyatlı olun,
hər daşın altında bir xain yatır
hər xain qəlbində bir dəllal yatır

(Ehtiyatlı Adamın Ehtiyatsızlara
məsləhətlərindən)

      Vətəni satmaq
      onu sevənlərin işi olmadığı kimi
      Vətəni yağı tapdağından qurtarmaq da
      ən azından
      onu satanların
      işi deyil.

                                                                  2002