Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Həyat

Ondan:
«ölüm qədər belə vəfalı deyil,
izləməz kölgə kimi qarabaqara bizi»
deyə küsməyin.
Onun işi –
çırtlamaqdır hər an
tumurcuq təki içimizdə,
ayaqlar altda sürünmək deyil.

                                                        1982