Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Saat

1.

Hər dəfə eyni yerlərdən keçsə də
ayrı-ayrı zamanları göstərər,
ya əvvəli göstərər, ya axırı –
əqrəblərin.
Təkrar etməz özünü belə heç vədə.

2.

Əqrəblərin əsiridir ZAMANın,
divanə kimi qaçarlar
ardınca
əylənməyi belə düşünmədən.

3.

Əqrəblərin
atılmış aşiqlər kimidir –
«Köksünüzü kim dağladı belə?
Kim belə üzdü sizi?» soranlara
VAXTI göstərərlər.

4.

Əqrəblərin
ömür-gün dostumuzdur,
göstərərlər ömrün
haradan haraya getdiyini hər an
bir qarşılıq ummadan.

                                                 1981