Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Yaşam nəğməsi

Yaşamın sonu ölümdür.
Hamı
bunu bilərək yaşayır.
Elə isə niyə yaşayır -
bir halda ki yaşamın sonu ölümdür?!

Nəğmənin sonu sükutdur.
Bunu hamı bilir
və hər kəs öz nəğməsini oxuyur
kimi kədərli, kimi şən.
Elə isə niyə oxuyur -
bir halda ki… Yox!

Nə olsun ki, nəğmənin sonu sükutdur,
nə olsun ki, yaşamın sonu ölümdür -
hələ ki sağıq
gəlin, yaşam nəğməsini oxuyalım
ölümə qarşı,
sükuta qarşı!

                                                           1986