Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Bir gülün (və ya qadının) tarixçəsi

Açılmamış – qönçəydi
Açıldı – çiçək oldu
Dərildi – gülə döndü
Atıldı – unuduldu.

                                1985