Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Nisbilik

Çəkmələri
çamura bulaşanda belə
xeyli təmiz idi
sahibinin vicdanından

                                   1992