Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Kəpənək

Pürrəng çayın rəncinə aldandı
yəqin çiçək sandı
qovdum, gedib bir az dolandı
yenə döndü, mən deyən doğrunu dandı
özü bilənə getdi, bildiyi yalandı
gecikdim qovmağa, Allah, amandı -
qondu
yandı
qandı!
Kəpənək ki kəpənək!

Lap adamlar kimi nadandı!

                                                              1982